JUM MINN JUM

Il-medjatur huwa l-messaġġ

056 il-medjatur huwa l-messaġġ Għal darba oħra, Alla tkellem ma ’missirijietna b’diversi modi permezz tal-profeti. Imma issa, dan l-aħħar, Alla tkellimna permezz ta ’ibnu. Permezz tiegħu Alla ħoloq is-sema u l-art, u huwa użah ukoll biex jirtu kollox. L-iben juri l-glorja divina ta 'missieru, għax hu għal kollox xbieha ta' Alla (Ittra lill-Lhud 1,1: 3 HFA).

Ix-xjentisti soċjali jużaw kliem bħal "modern", "post-modern" jew anke "post-post-modern" biex jiddeskrivu ż-żmien li fih ngħixu. Jirrakkomandaw ukoll tekniki varji biex ...

Aqra iktar dwar dan ➜

Il-ġuħ fil-fond fina

361 il-ġuħ fil-fond tagħna "Kulħadd iħares lejk u inti tagħtihom l-ikel fil-ħin it-tajjeb. Inti tiftaħ idek u timla l-ħlejjaq tiegħek ... ”(Salm 145, 15-16 HFA).

Kultant inħoss ġuħ jgħajjat ​​x'imkien fil-fond ġewwa fija. Fil-ħsibijiet tiegħi nipprova ninjorah u nrażżan għal ftit żmien. Imma f'daqqa waħda jerġa 'joħroġ għad-dawl.

Ich spreche von dem Verlangen, dem Wunsch in uns, die Tiefe besser zu ergründen, dem Schrei nach Erfüllung, den wir verzweifelt mit anderen Dingen zu füllen versuchen. Ich weiss, dass ich mehr von Gott möchte. Aus irgendeinem Grund aber verscheucht mich dieser Schrei,…

Aqra iktar dwar dan ➜

Dak li jiżvela Alla jolqotna lkoll

054 dak li Alla juri jolqotna lkoll Fil-fatt hija grazzja pura li int salvat. Int innifsek ma tista ’tagħmel xejn ħlief li taċċetta b’kunfidenza dak li Alla jagħtik. Int qlajtha billi għamilt xejn; għax Alla ma jridx li ħadd ma jkun jista 'jistrieħ fuq il-kisbiet tiegħu qabel lilu (Efesin 2,8-9 ĠN).

Kemm hu meraviljuż jekk aħna l-Insara nitgħallmu nifhmu l-grazzja!
Dieses Verständnis nimmt den Druck und den Stress weg, den wir oftmals auf uns ausüben. Es macht uns zu entspannten und freudigen Christen, die sich nach aussen, nicht nach innen ausrichten. Gottes Gnade bedeutet: Alles hängt davon ab, was Christus für uns getan hat und nicht was wir für…

Aqra iktar dwar dan ➜