Għaliex Alla ma jwieġebx it-talb tiegħi?

340 għaliex ma nismax it-talb tiegħi "Għaliex Alla ma jwieġebx it-talb tiegħi?", Għandu jkun hemm raġuni tajba għaliha, dejjem ngħid lili nnifsi. Forsi ma sibtx skont ir-rieda tiegħu, li hija ħtieġa biblika għat-talb li wieġeb. Forsi għadni dnubiet f’ħajti li għadni ma ddispjaċiex. Naf li jekk inżomm fi Kristu u fil-Kelma tiegħu, it-talb tiegħi jkun aktar probabbli li jitwieġeb. Forsi huma dubji. Meta nitlob, kultant jiġri li nitlob xi ħaġa, imma niddubita jekk it-talb tiegħi huwiex ta ’min iwieġeb xejn. Alla ma jwieġebx talb li m’għandux għeruq fil-fidi. Naħseb, imma kultant inħoss bħall-missier f ’Mark 9,24, li sejjaħ iddisprat:« Naħseb; jgħin l-inkredenza tiegħi! » Imma forsi waħda mir-raġunijiet l-iktar importanti għat-talb għajbien hija li għandi nitgħallem nagħraf profondament.

Meta Lazzru kien qed imut, sorijiet Marta u Maria Ġesù infurmaw li Lazzru kien marid ħafna. Imbagħad Ġesù spjega lid-dixxipli tiegħu li din il-marda ma twassalx għall-mewt, imma kienet isservi biex tkun glorifikat lil Alla. Huwa stenna jumejn oħra qabel ma fl-aħħar għamel triqtu lejn Betanja. Matul dan iż-żmien, Lazzru kien diġà miet. It-telefonati għall-għajnuna minn Marta u Maria apparentement ma ġewx imwieġba. Ġesù kien konxju li dan kien jgħin lil Marta u Maria kif ukoll lid-dixxipli jitgħallmu u jiskopru xi ħaġa importanti ħafna! Meta Marta imbagħad tkellimt dwar dak li qiesu li waslu tard, huwa qalilha li Lazzru se jiġi rxoxtat. Diġà fehmet li kien se jkun hemm irxoxt fl- "Aħħar Jum". Dak li hi kienet għadha ma fehmitx, madankollu, kienet li Ġesù nnifsu huwa qawmien u ħajja! U li kull min jemmen fih jgħix, anke jekk miet. Naqraw dwar din il-konversazzjoni fi Ġwanni 11, 23-27: «Ġesù jgħid lilha: Ħuk se jkun irxoxtat. Marta tgħidlu: Naf sew li hu se jkun irxoxtat - fl-irxoxt fl-aħħar jum. Ġesù qalilha: Jiena l-irxoxt u l-ħajja. Kull min jemmen fija jgħix anke jekk imut; u kull min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Temmen li? Qalet: Iva, Mulej, nemmen li int il-Kristu, l-Iben ta 'Alla, li ħareġ fid-dinja. »Ftit qabel Ġesù sejjaħ lil Lazzru mill-qabar, huwa qal talb fil-preżenza tal-poplu li jiggrava. sabiex huma emmnu li hu kien il-Messija mibgħut minn Alla: «Naf li int dejjem tisma’ lili; imma għall-finijiet tan-nies bil-wieqfa, ngħid hekk biex jemmnu li int bgħattni.

“Jekk Ġesu’ sema ’t-talba ta’ Marta u Marija immedjatament wara li tressqet lejh, ħafna nies ikunu tilfu din il-lezzjoni importanti. Bl-istess mod, nistgħu nistaqsu x'jiġri f'ħajjitna u bit-tkabbir spiritwali tagħna jekk it-talb kollu tagħna jiġi mwieġeb fil-pront? Żgur li nammiraw l-għerf ta ’Alla; imma qatt ma saru jafuh.

Il-ħsibijiet ta ’Alla jmorru ferm lil hinn tagħna. Hu jaf x’inhu, meta u kemm għandu bżonn xi ħadd. Huwa jqis il-bżonnijiet personali kollha. Jekk jissodisfa talba għalija, dan ma jfissirx li t-twettiq ikun ukoll tajjeb għal persuna oħra li talbuh għall-istess ħaġa.

Allura l-ħin li jmiss inħossu li Alla qed ifalli b’talb li ma semax, allura għandna nħarsu ferm lil hinn mill-aspettattivi tagħna u dawk ta ’madwarna. Bħal Marta, ejjew insejħu l-fidi tagħna f'Ġesù, l-Iben ta 'Alla, u nistennew lil min jaf x'inhu l-aħjar għalina.

minn Tammy Tkach


pdfGħaliex Alla ma jwieġebx it-talb tiegħi?