Xi tfisser li tkun fi Kristu?

417 xi jfisser li tkun fi Kristu Espressjoni li aħna kollha smajna qabel. Albert Schweitzer iddeskriva li qiegħed fi Kristu bħala l-misteru ewlieni tat-tagħlim tal-appostlu Pawlu. U fl-aħħar Schweitzer kellu jkun jaf. Bħala teologu famuż, mużiċist u tabib importanti tal-missjoni, l-Alsazjan kien wieħed mill-iktar Ġermaniżi pendenti tas-seklu 20. Fl-1952 ingħata l-Premju Nobel. Fil-ktieb tiegħu Il-Mistiku tal-Appostlu Pawlu, ippubblikat fl-1931, Schweitzer jenfasizza l-aspett importanti li l-ħajja Nisranija fi Kristu mhix il-mistiku t’Alla, imma, kif jiddeskrivih innifsu, Kristu-mistiku. Reliġjonijiet oħra, inklużi profeti, qomos jew filosfi - fi kwalunkwe forma - ifittxu "Alla". Iżda Schweitzer għaraf li għal Pawlu t-tama Nisranija u l-ħajja ta ’kuljum għandhom orjentazzjoni aktar speċifika u ċerta - jiġifieri ħajja ġdida fi Kristu.

Fl-ittri tiegħu Pawlu juża l-espressjoni "fi Kristu" mhux inqas minn tnax-il darba. Eżempju tajjeb ta ’dan hu t-test li jeddja fit-2 Korintin 5,17:« Għalhekk: jekk xi ħadd jinsab fi Kristu, huwa ħlejqa ġdida; il-qadim għadda, hawn, il-ġdid sar. » Fl-aħħar mill-aħħar, Albert Schweitzer ma kienx Kristjan Ortodoss, imma ftit nies biss iddeskrivew l-ispirtu Nisrani b’mod aktar impressjonanti milli kien hu. Huwa qassar il-ħsibijiet tal-appostlu Pawlu f’dan ir-rigward bil-kliem li ġejjin: "Għalih [Pawlu], dawk li jemmnu huma salvati mill-fatt li f’komunjoni ma’ Kristu jidħlu fl-istat mhux raġonevoli fi żminijiet tad-dinja naturali permezz ta ’mewt misterjuża u qawmien miegħu. li fihom se jkunu fis-Saltna ta 'Alla. Permezz ta ’Kristu aħna nħelsu minn din id-dinja u npoġġu fil-mod li nkunu tar-renju ta’ Alla, għalkemm dan għadu ma deherx ... » (Il-Mistiku tal-Appostlu Pawlu, p. 369).

Innota kif Schweitzer juri li Pawlu jara ż-żewġ aspetti tal-miġja ta ’Kristu konnessi f’arka ta’ tensjoni tal-ħin aħħari - is-Saltna ta ’Alla fil-ħajja preżenti u t-tlestija tagħha fil-ħajja futura. Uħud jistgħu ma japprovawx l-insara li jbiddlu l-madwar ma 'espressjonijiet bħal "mistiku" u "Kristu-mistiku" u jittrattaw b'mod aktar divertenti ma' Albert Schweitzer; Madankollu, huwa indiskutibbli li Pawlu żgur kien kemm viżjonarju kif ukoll mistiku. Kellu aktar viżjonijiet u rivelazzjonijiet minn xi wieħed mill-membri tal-knisja tiegħu (2 Korintin 12,1: 7). Imma kif dan kollu relatat f'termini konkreti u kif jista 'jkun rikonċiljat mal-iktar avveniment importanti fl-istorja tal-bniedem - il-qawmien ta' Ġesù Kristu?

Is-sema diġà?

Biex ngħiduha minnufih, it-tema tal-mistika hija ta 'importanza kruċjali għall-fehim ta' testi verbose bħal Rumani 6,3: 8: «Jew ma tafx li kull ma ġejna mgħammdin fi Kristu Ġesù huma fil-mewt tiegħu mgħammdin? Allura aħna mirduma miegħu permezz tal-magħmudija fil-mewt, sabiex, bħal Kristu mqajjem mill-imwiet mill-glorja tal-Missier, aħna wkoll nistgħu nimxu f’ħajja ġdida. Għax jekk aħna konnessi miegħu u nsiru bħalu fil-mewt tiegħu, aħna se nkunu bħalu fil-qawmien ... Imma jekk mietna ma 'Kristu, nemmnu li aħna wkoll se ngħixu miegħu ... »

Dan hu Pawlu kif nafuh. Huwa jara l-irxoxt bħala l-linchpin tat-tagħlim Nisrani. Għalhekk, il-magħmudija tfisser li l-Insara mhux biss huma simbolikament midfuna ma ’Kristu, iżda wkoll simbolikament jaqsmu l-irxoxt miegħu. Imma hawn imur ftit lil hinn mill-kontenut simboliku pur. Din it-teologizzazzjoni sofistikata tmur id f'id ma 'doża tajba ta' realtà li qed tolqot ħażin. Ħares lejn kif Pawlu jkompli dan is-suġġett fl-ittra tiegħu lill-Efesin fil-kapitolu 2, versi 4-6: «Imma Alla, li huwa għani fil-ħniena, għandu fl-imħabba kbira tiegħu ... aħna wkoll li kienu mejtin fid-dnubiet, magħmula ħaj ma ’Kristu - ġejt salvat mill-grazzja - u hu qajjemna u poġġina fil-ġenna fi Kristu Ġesù.» Kif kien Aqra mill-ġdid: qegħdin fil-ġenna fi Kristu?

Kif jista 'jkun? Ukoll, għal darb'oħra, il-kliem ta 'l-appostlu Pawlu mhumiex maħsuba litteralment u konkretament hawn, iżda huma tifsira metaforika, anzi mistika. Huwa jispjega li bis-saħħa tal-qawwa t’Alla li tagħti s-salvazzjoni, li tidher fil-qawmien ta ’Kristu, aħna nistgħu ngawdu l-parteċipazzjoni fir-renju tas-sema, il-post fejn joqgħod Alla u Kristu, permezz tal-Ispirtu s-Santu. Dan huwa mwiegħed lilna permezz tal-ħajja fi Kristu, l-irxoxt tiegħu u t-tlugħ. Dan kollu huwa possibbli minħabba li qiegħed fi Kristu. Nistgħu nsejħu din il-fehma bħala l-prinċipju tal-qawmien jew il-fattur tal-irxoxt.

Il-fattur tal-qawmien

Għal darb'oħra, nistgħu biss inħarsu bl-għajb fuq il-forza kbira li ġejja mill-irxoxt ta 'Sidna u Salvatur, billi nkunu nafu li mhuwiex biss l-iktar avveniment storiku importanti, iżda wkoll leitmotif għal dak kollu li jemmnu f'din id-dinja. nittama u jistenna. "Fi Kristu" hija espressjoni mistika, iżda bis-sens tagħha ferm aktar profond, imur lil hinn mill-karattru purament simboliku, pjuttost komparattiv. Huwa relatat mill-qrib mal-frażi mistika l-oħra "użata fis-sema".

Ikkunsidra l-ispjegazzjonijiet importanti ta 'xi eżegeti tal-Bibbja pendenti fuq Efesin 2,6. Is-segwenti huwa Max Turner fil-Kummentarju tal-Bibbja l-Ġdida, is-Seklu 21: "Li ngħidu li nġabu għall-ħajja ma 'Kristu jidher li hija l-verżjoni qasira tad-dikjarazzjoni li aħna għandna jiġu rxoxtati ma' Kristu," u nistgħu Nitkellmu dwarha daqs li kieku dan ġara diġà għaliex, l-ewwelnett, l-avveniment deċiżiv tal-qawmien [Kristu] huwa fil-passat u t-tieni, aħna diġà qed nibdew nipparteċipaw f'dik il-ħajja maħluqa ġodda permezz ta 'boroż preżenti tagħna miegħu. " (P. 1229).

Aħna ovvjament magħqudin ma ’Kristu permezz tal-Ispirtu s-Santu. Għalhekk, id-dinja tal-ħsieb wara dawn l-ideat estremament sublimi tiġi żvelata biss lil min jemmen permezz tal-Ispirtu s-Santu nnifsu. Issa ħarsa lejn il-kummentarju ta ’Francis Foulkes dwar Efesin 2,6 fit-Testment il-Ġdid tat-Tyndale:« Fl-Efesin 1,3, l-appostlu mexxa minn dak Alla bierek lilna fi Kristu bil-barkiet spiritwali kollha fis-sema. Issa jispeċifika li l-ħajja tagħna qiegħda hemm issa, titqiegħed fis-sovranità tas-sema ma 'Kristu ... Grazzi għar-rebħa ta' Kristu fuq id-dnub u l-mewt u permezz tal-eżaltazzjoni tiegħu, l-umanità ġiet merfugħa mill-iktar infern sas-sema nnifisha " (Kalvini) Issa għandna drittijiet ċivili fis-sema (Filippin 3,20); u hemm, ħielsa mir-restrizzjonijiet u l-limiti imposti mid-dinja ... issib ħajja reali » (P. 82).

Fil-ktieb tiegħu Il-Messaġġ tal-Efesin Fir-rigward ta 'Efesin 2,6, John Stott jikkummenta kif ġej: "Madankollu, dak li jistagħġebna, huwa l-fatt li Pawlu mhux qed jikteb dwar Kristu hawn, imma dwarna. Hu ma jikkonfermax li Alla qajjem lil Kristu, għeżież u poġġieh fir-regola tas-sema, imma li qajjemna ma 'Kristu, eżalta u poġġina magħna fir-regola tas-sema ... Din l-idea tal-komunjoni tal-poplu ta' Alla ma 'Kristu hija l-bażi tal-Kristjaneżmu tat-Testment il-Ġdid. . Bħala poplu li qiegħed fi Kristu, huma għandhom solidarjetà ġdida. Bis-saħħa tal-fratellanza tiegħu ma 'Kristu, fil-fatt jipparteċipa fir-qawmien, l-axxensjoni u l-istituzzjoni tiegħu. "

B '"istituzzjoni", Stott jirreferi fis-sens teoloġiku għar-regola preżenti ta' Kristu fuq il-ħolqien kollu. Skond Stott, dan it-taħdit kollu dwar ir-regola komuni tagħna ma 'Kristu ma kienx "mistiku Kristjan bla sens". Anzi, hija parti importanti mill-mistika Nisranija u saħansitra tmur lil hinn minnha. Stott iżid: "Fil-Ġenna, id-dinja inviżibbli tar-realtà spiritwali, fejn is-setgħat u l-poteri jsaltan (3,10; 6,12) u fejn Kristu jirregola fuq kollox (1,20), Alla bierek il-poplu tiegħu fi Kristu (1,3) u poġġih fir-regola tas-sema ma 'Kristu ... Huwa attestat personalment li Kristu tana minn naħa ħajja ġdida u min-naħa l-oħra rebħa ġdida. Konna mejta, imma konna magħmula spiritwalment ħajjin u attenti. Konna fil-magħluq imma tpoġġew fir-regola tas-sema. »

Max Turner għandu raġun. F’dawn il-kliem hemm iktar minn simboliżmu pur - mistiku kif jidher dan it-tagħlim. Dak li jispjega hawn Pawlu huwa t-tifsira vera, it-tifsira aktar profonda tal-ħajja l-ġdida tagħna fi Kristu. F'dan il-kuntest, mill-inqas tliet aspetti għandhom jiġu eżaminati.

L-implikazzjonijiet prattiċi

L-ewwelnett, fir-rigward tas-salvazzjoni tagħhom, il-Kristjani huma "tajbin daqs fid-destinazzjoni tagħhom". Dawk li huma "fi Kristu" huma maħfura dnubiethom permezz ta 'Kristu nnifsu. Huma jaqsmu l-mewt, il-funeral, il-qawmien, u t-tlugħ miegħu u, sa ċertu punt, diġà jgħixu miegħu fis-saltna tas-sema. Dan it-tagħlim m'għandux iservi bħala tentazzjoni idealista. Oriġinarjament kien jindirizza lill-Kristjani li kienu jgħixu fl-aktar kundizzjonijiet terribbli fi bliet korrotti mingħajr id-drittijiet ċivili u politiċi li ħafna drabi aħna nieħdu. Għall-qarrej tal-Appostlu Pawlu, il-mewt mix-xabla Rumana kienet kompletament possibbli, għalkemm wieħed m'għandux jinsa li ħafna nies dak iż-żmien kellhom biss 40 jew 45 sena xorta waħda.

Pawlu b’hekk iħeġġeġ lill-qarrejja tiegħu bi ħsieb ieħor misluf mit-tagħlim ewlieni u karatteristiku tal-fidi l-ġdida - l-irxoxt ta ’Kristu. Li tkun "fi Kristu" tfisser li Alla, meta jħares lejna, ma jarax id-dnubiet tagħna. Huwa jara lil Kristu. L-ebda lezzjoni ma tista 'tagħmilna aktar tama! Dan jerġa 'jiġi enfasizzat fi Kolossin 3,3: "Għax int miet u ħajtek tkun moħbija ma' Kristu f'Alla" (Bibbja ta ’Zurich).

It-tieni, li tkun "fi Kristu" tfisser tgħix bħala Nisrani f'żewġ dinjiet differenti - f'din id-dinja tar-realtà ta 'kuljum u fid- "dinja inviżibbli" tar-realtà spiritwali, kif isejħilha Stott. Dan jaffettwa l-mod kif naraw din id-dinja. Dan huwa kif għandna ngħixu ħajja li tagħmel ġustizzja ma 'dawn iż-żewġ dinjiet, li biha l-ewwel dmir tagħna ta' lealtà huwa lejn is-saltna ta 'Alla u l-valuri tagħha, iżda min-naħa l-oħra m'għandniex inkunu lil hinn minn hekk li ma naqdux il-benesseri tad-dinja. Hija mixja stretta u kull Nisrani għandu bżonn l-għajnuna ta 'Alla biex jgħix mingħajr periklu.

It-tielet nett, li tkun "fi Kristu" tfisser li aħna sinjali ta 'rebħa tal-grazzja ta' Alla. Jekk Missierna tas-Smewwiet għamel dan kollu għalina, speċi li jagħtina post fir-Renju tas-Smewwiet, ikun ifisser li għandna ngħixu bħala ambaxxaturi ta ’Kristu.

Franġisku Foulkes ipoġġi dan il-mod: "Dak li Alla, skond l-appostlu Pawlu, jifhem bil-knisja tiegħu jmur lil hinn minnhom infushom, il-fidwa, id-dwal u l-ħolqien il-ġdid ta 'l-individwu, dwar l-għaqda tagħhom u s-suċċessjoni tagħhom, anke dwar ix-xhieda tagħhom lejn din id-dinja. Anzi, il-knisja għandha tixhed il-ħolqien kollu kontra l-għerf, l-imħabba u l-grazzja ta ’Alla fi Kristu» (P. 82).

Kemm hu veru. Li nkunu "fi Kristu", li nirċievu d-don tal-ħajja ġdida fi Kristu, li nkunu nafu dnubietna moħbija minn Alla permezz tiegħu - dan kollu jfisser li għandna nġibu ruħna b'mod Kristjan lejn in-nies li nittrattaw. Aħna l-Insara nistgħu mmorru b’modi differenti, imma lejn in-nies li magħhom ngħixu hawn fid-dinja niltaqgħu fl-ispirtu ta ’Kristu. Bl-irxoxt tas-Salvatur, Alla ma tanax sinjal ta 'l-omnipotenza tiegħu, biex aħna mmorru vanità, imma nagħtu xhieda tat-tjubija tiegħu mill-ġdid kuljum u, permezz ta' l-għemejjel tajbin tagħna, nuru sinjal ta 'l-eżistenza tiegħu u l-kura bla limitu tiegħu għal kulħadd. poġġi dan il-globu. L-irxoxt u t-tlugħ ta 'Kristu għandhom influwenza profonda fuq l-attitudni tagħna lejn id-dinja. L-isfida li rridu niffaċċjaw hija li nilħqu din ir-reputazzjoni 24 siegħa kuljum.

minn Neil Earle


pdfXi tfisser li tkun fi Kristu?