Jien se nkun lura u nibqa 'għal dejjem!

360 jerġa 'lura u waqfa «Huwa veru li mmur nipprepara post għalik, imma huwa minnu wkoll li nerġa 'nieħu miegħek biex inkun fejn inkun (Ġwanni 14,3).

Qatt kellek xewqa profonda għal xi ħaġa li għandha tasal dalwaqt? Il-Kristjani kollha, anke dawk fl-ewwel seklu, xewqu r-ritorn ta ’Kristu, imma f’dawk il-jiem u f’dik l-età huma esprimewha f’talb Aramajk sempliċi:“ Maranatha ”, li tfisser bil-Ġermaniż:“ Sidna, ġejjin! ”

Il-Kristjani jixtiequ r-ritorn ta ’Ġesù, li hu wiegħed fis-silta ta’ hawn fuq. Huwa jwiegħed li se jerġa 'lura u jibqa' biex iħejji post hawn u aħna lkoll se nkunu fejn hu. Huwa mar jipprepara għar-ritorn tiegħu. Din kienet ir-raġuni għat-tluq tiegħu. Meta nkunu nies li nħobbu kultant u mbagħad nippreparaw biex immorru, nixtiequ li jibqgħu. Imma nafu li għandhom raġunijiet biex imorru, u Ġesù kellu wkoll raġunijiet.

Jiena ċert li Ġesù qed jistenna bil-ħerqa l-jum tar-ritorn tiegħu, kif jagħmlu l-Insara kollha; fil-fatt, il-ħolqien kollu jiflaħ u jixtieq il-ġurnata meta wlied Alla jiksbu l-wirt tagħhom (Rumani 8: 18-22). U forsi għal Ġesù dan ifisser li ġej id-dar!

Avviż fl-Iskrittura ta 'hawn fuq fejn jgħid, "Jien nerġa' nieħu miegħek sabiex int fejn qiegħed." Mhix wegħda kbira? Din il-wegħda tal-għaġeb hija ripetuta iktar spiss fl-Iskrittura. Pawlu, li kiteb lill-knisja Nisranija bikrija, jgħid fl-1 Tessalonikin 4:16 "Għax il-Mulej innifsu se jinżel mis-sema waqt is-sejħa tal-kmand, fuq il-leħen ta 'l-archangel u fil-ħoss tat-tromba ta' Alla!" Imma l-mistoqsija tiegħi hija: se jerġa 'lura u jibqa' din id-darba?

L-Appostlu Ġwanni jirrapporta fl-ittra profetika tiegħu f'Apokalissi 21: 3-4:     
"Imbagħad smajt leħen qawwi mit-tron li qal: Araw it-tinda ta 'Alla fost l-irġiel! U hu se nitkellem magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu se jkun magħhom, Alla tagħhom. U hu se jimsaħ kull dmugħ minn għajnejha, ​​u l-mewt mhux se tkun aktar, u lanqas se jkun hemm niket, għajjat, jew uġigħ; għax l-ewwel għadda. »

Lili tinstema 'ftehim permanenti; Ġesù jiġi lura biex jibqa ’għal dejjem!

Hekk kif inħarsu 'l quddiem għal dan l-avveniment tal-għaġeb, huwa faċli li nirċievu paċenzja. Aħna l-bnedmin biss ma nħobbux nistennew; nistgħu niddejjaq, niddejjaq u spiss ikunu megħlub, kif taf. Minflok, huwa aħjar li ngħid it-talb Aramajk qasir li semmejt qabel "Maranatha" - eżatt bħal dan: "Mulej Ġesù Kristu, ġejjin!" Amen.

talb:

Mulej, aħna nistennew ir-ritorn tiegħek u aħna kuntenti li int se tibqa 'u tkun magħna din id-darba! amen

minn Cliff Neill