Milied id-dar

624 Milied id-darKważi kulħadd irid ikun id-dar għall-Milied. Probabbilment tista ’tiftakar ukoll mill-inqas żewġ kanzunetti dwar din il-festa d-dar. Bħalissa qed nibda kanzunetta bħal din għalija.

X'jagħmel iż-żewġ termini, dar u Milied, kważi inseparabbli? Iż-żewġ kliem iqanqlu sentimenti ta ’sħana, sigurtà, kumdità, ikel tajjeb, u mħabba. Irwejjaħ ukoll bħall-ħami tal-gallettini (Ħami tal-gallettini), l-ixwi fil-forn, xemgħat u fergħat taż-żnuber. Jidher kważi bħallikieku wieħed ma jistax isir mingħajr l-ieħor. Li tkun 'il bogħod mid-dar għall-Milied tagħmel ħafna nies imdejjaq u nostalġiċi fl-istess ħin.

Għandna xewqat, xewqat u bżonnijiet li l-ebda bniedem ma jista 'qatt jissodisfa. Iżda tant ifittxu t-twettiq x'imkien ieħor qabel ma jduru lejn Alla - jekk qatt jagħmlu hekk. Ix-xewqa għal dar u l-affarijiet tajbin li nassoċjaw magħha hija fil-fatt xewqa għall-preżenza ta ’Alla f’ħajjitna. Hemm ċertu vojt fil-qalb tal-bniedem li Alla biss jista ’jimla. Il-Milied huwa ż-żmien tas-sena meta n-nies jidhru li jixtiequ l-iktar għalih.

Il-Milied u li tkun id-dar imorru id f'id għax il-Milied jissimbolizza l-miġja ta 'Alla fuq l-art. Huwa ġie għandna fuq din l-art biex ikun wieħed minna sabiex eventwalment inkunu nistgħu naqsmu d-dar tagħna miegħu. Alla jinsab id-dar - huwa qalbu sħuna, li jħobb, jitma 'u jipproteġina, u huwa wkoll irwejjaħ tajjeb, bħal xita friska jew warda li tinxtamm bil-pjaċir. Is-sentimenti mill-isbaħ u l-affarijiet tajbin kollha dwar id-dar huma relatati mill-qrib ma ’Alla. Huwa d-dar.
Irid jibni d-dar tiegħu ġewwa fina. Huwa jgħix fil-qalba ta 'kull fidi, allura hu d-dar ġewwa fina. Ġesù qal li kien imur iħejji post għalina, dar. «Ġesù wieġeb u qallu: Min iħobbni jżomm kelmti; u missieri se jħobbu, u aħna niġu għandu u nieħdu r-residenza miegħu » (Ġwanni 14,23).

Aħna nibnu darna fih ukoll. "Dakinhar tkun taf li jien f'Missieri u int fija u jien fik" (Ġwanni 14,20).

Imma xi ngħidu meta l-ħsibijiet tad-dar ma jqanqlux sentimenti sħan u ta 'faraġ fina? Xi wħud m'għandhomx memorji kuntenti ta 'darhom. Il-membri tal-familja jistgħu jwaqqgħuna, jew jistgħu jimirdu u jmutu. Imbagħad Alla u li tkun id-dar għandhom isiru saħansitra aktar identiċi miegħu. Hekk kif jista 'jkun ommna, missierna, oħtna jew ħutna, huwa jista' jkun ukoll id-dar tagħna. Ġesù jħobbna, jitma 'u jserraħna. Huwa l-uniku wieħed li jista ’jwettaq kull xewqa profonda f’qalbna. Minflok sempliċement tiċċelebra dan l-istaġun tal-vaganzi fid-dar jew fl-appartament tiegħek, ħu ftit ħin biex tidħol id-dar għand Alla. Irrikonoxxi x-xewqa vera f'qalbek, fix-xewqa u l-bżonn tiegħek għal Alla. L-aħjar mid-dar u mill-Milied jinsabu fih, miegħu u permezz tiegħu. Agħmel dar fih għall-Milied u ej id-dar lejh.

minn Tammy Tkach