Sin u mhux disprament?

dnub u mhux għal disprament Huwa sorprendenti ħafna li Martin Luther f'ittra lill-ħabib tiegħu Philip Melanchthon iħeġġiġlu: Kun midneb u ħalli d-dnub ikun qawwi, imma aktar b'saħħtu mid-dnub hija l-fiduċja tiegħek fi Kristu u tifraħ fi Kristu li hu dnub, għeleb il-mewt u d-dinja.

Ewwel daqqa t'għajn, it-talba tidher inkredibbli. Biex nifhmu t-twiddib ta ’Luther, għandna nħarsu lejn il-kuntest. Luteru ma jiddeskrivix is-sinn bħala azzjoni mixtieqa. Għall-kuntrarju, huwa kien qed jirreferi għall-fatt li għadna qed nagħmlu d-dnub, imma hu riedna ma ninqilux qalbna minħabba l-biża ’li Alla se jirtira l-grazzja tiegħu mingħandna. Tkun xi tkun għamilna meta ninsabu fi Kristu, il-grazzja hija dejjem iktar qawwija mid-dnub. Anki jekk dnejna 10.000 darba kuljum, dnubietna huma bla saħħa quddiem il-ħniena kbira ħafna t’Alla.

Dan ma jfissirx li ma jimpurtax jekk ngħixux bir-raġun. Paul immedjatament kien jaf x’kien se jiġri lilu u wieġeb il-mistoqsijiet: “X’għandna ngħidu issa? Għandna nippersistu fid-dnub sabiex il-grazzja ssir aktar qawwija? Wieġeb kif ġej: Dak huwa 'l bogħod! Kif għandna rridu ngħixu fid-dnub wara li miet? » (Rumani 6,1-2).

Wara Ġesù Kristu, aħna msejħin biex isegwu l-eżempju ta ’Kristu, biex inħobbu lil Alla u lill-proxxmu tagħna. Sakemm ngħixu f'din id-dinja, irridu ngħixu bil-problema li aħna dnub. F’din is-sitwazzjoni, m’għandniex inħallu l-biża ’tgħabbilna tant li nitilfu l-fiduċja fil-fedeltà t’Alla. Minflok, aħna nistqarru dnubietna lil Alla u nafdaw aktar fil-grazzja tiegħu. Karl Barth darba poġġieha b'dan il-mod: l-Iskrittura tipprojbixxi li nieħdu d-dnub b'mod aktar serju jew saħansitra bl-iktar serjetà bħala grazzja.

Kull Nisrani huwa konxju li d-dnub huwa ħażin. Madankollu, ħafna fidili jeħtieġ li jiġu mfakkra kif jistgħu jittrattawha meta jkunu dinbu. X'inhi t-tweġiba? Aqbad id-dnubiet tiegħek mingħajr trażżin lejn Alla u sinċerament itlob maħfra. Imxi fit-tron tal-grazzja b’kunfidenza u fiduċja b’qalbha li hu jagħtik il-grazzja tiegħu u saħansitra aktar minn biżżejjed.

minn Joseph Tkach


pdfSin u mhux disprament?