Sin u mhux disprament?

dnub u mhux għal disprament Huwa sorprendenti ħafna li Martin Luther f'ittra lill-ħabib tiegħu Philip Melanchthon iħeġġiġlu: Kun midneb u ħalli d-dnub ikun qawwi, imma aktar b'saħħtu mid-dnub hija l-fiduċja tiegħek fi Kristu u tifraħ fi Kristu li hu dnub, għeleb il-mewt u d-dinja.

Auf den ersten Blick erscheint die Aufforderung unglaublich. Um Luthers Mahnung zu verstehen, müssen wir uns den Kontext näher ansehen. Luther bezeichnet Sündigen nicht als wünschenswertes Handeln. Im Gegenteil, er bezog sich auf die Tatsache, dass wir immer noch sündigen, aber er wollte, dass wir darüber nicht mutlos werden, weil wir fürchten müssten, dass Gott seine Gnade von uns zurückzieht. Was immer wir getan haben, wenn wir in Christus sind, ist die Gnade stets mächtiger als die Sünde. Selbst wenn wir 10.000 Mal am Tag gesündigt haben sollten, so sind unsere Sünden doch machtlos angesichts der überwältigenden Barmherzigkeit Gottes.

Dan ma jfissirx li ma jimpurtax jekk ngħixux bir-raġun. Paul immedjatament kien jaf x’kien se jiġri lilu u wieġeb il-mistoqsijiet: “X’għandna ngħidu issa? Għandna nippersistu fid-dnub sabiex il-grazzja ssir aktar qawwija? Wieġeb kif ġej: Dak huwa 'l bogħod! Kif għandna rridu ngħixu fid-dnub wara li miet? » (Rumani 6,1-2).

Wara Ġesù Kristu, aħna msejħin biex isegwu l-eżempju ta ’Kristu, biex inħobbu lil Alla u lill-proxxmu tagħna. Sakemm ngħixu f'din id-dinja, irridu ngħixu bil-problema li aħna dnub. F’din is-sitwazzjoni, m’għandniex inħallu l-biża ’tgħabbilna tant li nitilfu l-fiduċja fil-fedeltà t’Alla. Minflok, aħna nistqarru dnubietna lil Alla u nafdaw aktar fil-grazzja tiegħu. Karl Barth darba poġġieha b'dan il-mod: l-Iskrittura tipprojbixxi li nieħdu d-dnub b'mod aktar serju jew saħansitra bl-iktar serjetà bħala grazzja.

Kull Nisrani huwa konxju li d-dnub huwa ħażin. Madankollu, ħafna fidili jeħtieġ li jiġu mfakkra kif jistgħu jittrattawha meta jkunu dinbu. X'inhi t-tweġiba? Aqbad id-dnubiet tiegħek mingħajr trażżin lejn Alla u sinċerament itlob maħfra. Imxi fit-tron tal-grazzja b’kunfidenza u fiduċja b’qalbha li hu jagħtik il-grazzja tiegħu u saħansitra aktar minn biżżejjed.

minn Joseph Tkach


pdfSin u mhux disprament?