X'inhu daqshekk speċjali dwar Ġes Jesus?

Ftit jiem ilu, waqt li kont qed insuq id-dar mix-xogħol, rajt riklam fit-triq jippromwovi editorjal tal-gazzetta kurrenti. Il-poster kien jgħid: "Mandela huwa Ġesù". Għall-ewwel din l-istqarrija ħasditni. Kif jista 'xi ħadd jgħid ħaġa bħal din! Mandela hija persuna speċjali, imma tista 'tqabbilha jew tqabbilha ma' Ġesù? Madankollu, dan il-poster ġiegħlni naħseb. Minbarra Mandela, ħafna nies speċjali għexu fuq din l-art. Fl-aħħar 100 sena biss kien hemm nies bħal Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr u ​​Nelson Mandela, li bħal Ġesù esperjenzaw inġustizzji, għelbu ostakli li jidhru insormontabbli u anke kisbu fama internazzjonali. Kull wieħed minnhom sofra bil-mod tiegħu. Huma ġew imsawta, miżmuma, mhedda u intimidati, u anke maqtula. Fil-każijiet ta ’Gandhi u Martin Luther King Jr., it-tnejn ħallsu b’ħajjithom stess. Allura dak li jagħmel lil Ġesù daqshekk speċjali? Għaliex iktar minn żewġ biljun Kristjan iqimuh?

Ġesù kien bla dnub

La Gandhi, Martin Luther King Jr., u lanqas Nelson Mandela ma ddikjaraw li huma bla dnub. Madankollu fit-Testment il-Ġdid ħafna jixhdu li Ġesù jixtieq ħafna għal relazzjoni intima magħna; li l-ebda bniedem ieħor ma jagħmel jew ma jistax jivversa l-fatt li Ġesù ma kienx bla dnub. Fl-1 Pietru 2,22:4,15 nistgħu naqraw: "Min m'għamel l-ebda dnub u f'ħalqu ma kien hemm l-ebda qerq" u fl-Ebrej, "Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma setax iħenn għad-dgħufija tagħna imma li kien ittantat f’kollox, bħalna, imma mingħajr dnub. " Ġesù kien perfett u, għall-kuntrarju ta ’Mandela u l-oħrajn, qatt ma dineb.

Ġesù ddikjara li hu Alla

La Gandhi, Martin Luther King Jr., u lanqas Nelson Mandela qatt ma ddikjaraw li huma Alla, imma Ġesù għamel eżatt dak. Ġwanni 10,30 jgħid "Jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda", billi jirreferu għal Alla nnifsu. Talba bħal din hija kuraġġuża ħafna u iżda Ġesù għamilha. Għal din ir-raġuni l-Lhud riedu jsallbuh.

Kien hemm ukoll nies oħra fl-istorja, bħal Augustus Caesar u s-Sultan Nabukodonosor, li ddikjaraw li huma divini. Iżda l-ħakma tagħhom ma kinitx ikkaratterizzata mill-paċi, l-imħabba u n-natura tajba lejn in-nies, iżda kienet ikkaratterizzata minn oppressjoni, malizzja u r-regħba għall-poter. B’kuntrast estrem ma ’dan, hemm id-dixxiplu ta’ Ġesù, li ma jfittixx li jagħmel lilu famuż, għani u qawwi, imma biss iġib l-imħabba ta ’Alla u l-aħbar tajba tas-salvazzjoni permezz ta’ Ġesù Kristu lin-nies.

Ikkonfermat minn mirakli u profeziji

F’Atti 2,22: 23-5000, l-appostlu jikteb dan li ġej dwar Pentekoste: “Irġiel ta’ Iżrael, isimgħu dan il-kliem: Ġesù ta ’Nazaret, muri minn Alla minn fostkom permezz ta’ opri u għeġubijiet u sinjali li Alla għamel permezz tiegħu f’nofskom Kif int stess taf - int issallab lil dan ir-raġel, li ngħata hemmhekk bl-ordinanza u l-providenza ta ’Alla, bl-id tal-Ġentili u maqtul." Hawnhekk Pietru jkellem lil nies li kienu għadhom jafu lil Ġesù personalment. Huma raw il-mirakli li wettaq u xi wħud minnhom probabbilment kienu anke hemm meta trabba lil Lazzru, raġel Tipprovdi ikel (mhux inklużi n-nisa u t-tfal), tkeċċi l-ispirti ħżiena, u tfejjaq il-morda u zopop. Ħafna nies raw ukoll l-irxoxt tiegħu u setgħu jixhdu. Ma kienx raġel biss. Huwa mhux biss tkellem, imma aġixxa skont kliemu. Minkejja t-teknoloġija moderna llum, ħadd ma jista ’jifhem il-mirakli li wettaq Ġesù. Ħadd illum ma jista 'jbiddel l-ilma f'inbid, iqajjem in-nies mill-mewt, u jimmultiplika l-ikel. Anki jekk dawn l-affarijiet kollha huma impressjonanti ħafna, il-fatt li nsib l-iktar impressjonanti dwar il-mirakli li wettaq Ġesù huwa li hemm aktar minn 700 profezija li jridu jitwettqu mill-Messija u Ġesù wettaq kull waħda minnhom. Dawn il-profeziji saru fuq elf sena qabel ma twieled. Biex tassew tifhem kemm hu speċjali li Ġesù wettaq dawn il-profeziji, wieħed biss irid iħares lejn il-possibbiltà statistika li xi ħadd ikun qed iwettaq dawn il-profeziji kollha. Jekk inħarsu lejn il-possibbiltà li xi persuna tissodisfa l-aqwa 300 profezija dwar Ġesù, il-probabbiltà tkun madwar 1:10; (Wieħed b'157 żero). Iċ-ċansijiet li Ġesù wettaq il-profeziji kollha b’kumbinazzjoni huma tant żgħar li jidher impossibbli. L-unika spjegazzjoni ta ’kif kien possibbli għal Ġesù li jwettaq dawn il-profeziji kollha hija li hu stess hu Alla u b’hekk mexxa l-ġrajjiet.

Ġesù jixxennaq għal relazzjoni intima magħna l-bnedmin

bħal Gandhi, Martin Luther King Jr., u Mandela kellhom bosta segwaċi, iżda kien impossibbli għal persuna ordinarja li jkollha relazzjoni magħhom. Ġesù, min-naħa l-oħra, jistedinna għal relazzjoni personali miegħu. F’Ġwanni 17,20: 23 huwa jitlob il-kliem li ġej: “Nitlob mhux biss għalihom, iżda wkoll għal dawk li jemmnu fija permezz tal-kelma tagħhom sabiex ikunu lkoll ħaġa waħda. Kif int, missier, qiegħed fija u jien fik, għandhom ikunu wkoll fina, sabiex id-dinja temmen li int bgħattni. U jien tajthom il-glorja li tajtni sabiex huma jkunu ħaġa waħda kif aħna wieħed, jien fihom u int fija, sabiex ikunu perfettament waħda u jkunu jafu d-dinja, peress li int bgħattni u tħobbhom kif tħobbni. "

Mandela ma jafx, peress li jien neżisti, lanqas hu ma jista '. Wara kollox, huwa biss bniedem. Madankollu kull wieħed minna għandu aċċess għal relazzjoni ma ’Ġesù. Tista 'taqsam miegħu x-xewqat, il-ferħ, il-biżgħat u l-inkwiet l-aktar profondi tiegħek. Mhumiex piż għalih u hu mhux se jkun għajjien wisq jew impenjat wisq biex jismagħhom. Ġesù huwa iktar minn kull persuna sinifikanti li qatt għexet għax ma kienx biss uman imma wkoll Alla.

Sommarju

Filwaqt li fil-bidu ta ’dan l-artiklu deher li Mandela tista’ titqabbel ma ’Ġesù, insibu li huwa impossibbli. Nistgħu nqabblu lil Mandela ma 'Gandhi u Martin Luther King Jr., iżda mhux ma' Ġesù, għax hekk inqabblu qatra ilma ma 'oċean. Ma tista 'tqabbel lil ħadd ma' Ġesù għax ħadd m'hu bħalu. Għax ħadd mhu speċjali daqsu.

minn Shaun de Greeff


pdfX'inhu daqshekk speċjali dwar Ġes Jesus?