Dak li jiżvela Alla jolqotna lkoll

054 dak li Alla juri jolqotna lkoll Fil-fatt hija grazzja pura li int salvat. Int innifsek ma tista ’tagħmel xejn ħlief li taċċetta b’kunfidenza dak li Alla jagħtik. Int qlajtha billi għamilt xejn; għax Alla ma jridx li ħadd ikun jista ’jistrieħ fuq il-kisbiet tiegħu qabel quddiemu (Ittra lill-Efesin 2,8–9 GN).

Kemm hu meraviljuż jekk aħna l-Insara nitgħallmu nifhmu l-grazzja!
Dan il-fehim ineħħi l-pressjoni u l-istress li ħafna drabi aħna nagħmlu fuq lilna nfusna. Jagħmilna Kristjani rilassati u ferrieħi li huma barra, mhux 'il ġewwa. Il-grazzja ta ’Alla tfisser: Kollox jiddependi minn dak li Kristu għamel għalina u mhux minn dak li nagħmlu jew ma nistgħux nagħmlu għalina. Ma nistgħux niksbu s-salvazzjoni. L-aħbar it-tajba hi li ma nistgħux nixtruha xejn għaliex Kristu diġà għamel hekk. Kull ma rridu nagħmlu huwa li naċċettaw dak li Kristu għamel għalina u nuru gratitudni kbira għalih.

Imma rridu noqogħdu attenti wkoll! Ma nistgħux inħallu l-vanità moħbija tan-natura umana tqanqalna naħsbu b’mod arroganti. Il-grazzja ta ’Alla mhix esklussiva għalina. Ma jagħmilniex aħjar mill-Insara li għadhom ma fehmux kompletament in-natura tal-grazzja, u lanqas ma jagħmilna aħjar min-non-Insara li ma jafux biha. Il-fehim veru tal-grazzja ma jwassalx għall-kburija iżda għal qima profonda u qima lejn Alla. Speċjalment meta nindunaw li l-grazzja hija miftuħa għal kulħadd, mhux biss għall-Insara tal-lum. Japplika għal kulħadd, anke jekk ma jafux bih.

Ġesù Kristu miet għalina meta konna għadna midinbin (Rumani 5,8) Huwa miet għal dawk kollha li jgħixu llum, għal dawk kollha li mietu, għal dawk kollha li għadhom jitwieldu u mhux biss għalina, li nsejħu lilna nfusna llum insara. Dan għandu jagħmilna umli u grati mill-qiegħ ta ’qalbna għall-fatt li Alla jħobbna, jimpurtah minna u juri interess għal kulħadd. Għalhekk għandna nħarsu 'l quddiem għall-ġurnata meta Kristu jerġa' lura u kulħadd se jsir jaf bil-grazzja.

Qed nitkellmu dwar is-simpatija ta 'Alla u l-kura lejn in-nies li aħna jiġu f'kuntatt magħhom? Jew inħallu lilna nfusna jiġu distratti mill-apparenza ta 'persuna, l-isfond, l-edukazzjoni jew ir-razza tagħhom u jaqgħu fin-nassa li tiġġudika u tiġġudikahom bħala inqas importanti u inqas ta' valur milli nqisu lilna nfusna? Hekk kif il-grazzja t’Alla hija miftuħa għal kulħadd u taffettwa lil kulħadd, hekk irridu nippruvaw inżommu qalbna u moħħna miftuħa għal kulħadd li niltaqgħu fit-triq tagħna permezz tal-ħajja.

talb

Missier tal-għaġeb, għinna nifhmu l-barka kbira tal-grazzja u ngħadduha fir-relazzjonijiet kollha tagħna. Kemm jekk dawk li nħobbu kif ukoll dawk li jisfidawna bl-ittestjar. Amen

minn Keith Hatrick


pdfGrazzja li Alla juri li jolqotna lkoll