ĦSIEB QASIR

Just kemm kif int!

152 biss wasal il-mod li int

Billy Graham spiss uża espressjoni biex iħeġġeġ lin-nies jaċċettaw il-fidwa li għandna f'Ġesù: Huwa qal, "Eżatt kif int!" Hija tfakkira li Alla jara kollox: l-aħjar u l-agħar tagħna u hu għadu jħobbna. Is-sejħa "wasal kif int" hija riflessjoni tal-kliem tal-appostlu Pawlu:

"Għax Kristu miet għalina fiż-żmien meta konna għadna dgħajfin. Issa ma tantx imut ħadd għall-fini ta 'wieħed biss; forsi għall-fini tat-tajjeb huwa jiddejjaq ħajtu. Imma Alla juri l-imħabba tiegħu għalina fil-fatt li Kristu miet għalina ...

Aqra iktar dwar dan ➜

Wisq tajjeb biex tkun vera

Ma jkollok xejn b'xejn Ħafna mill-Insara ma jemmnux l-evanġelju - jaħsbu li s-salvazzjoni tista 'tinkiseb biss jekk wieħed jaqla' permezz tal-fidi u ta 'ħajja moralment perfetta. "Ma jkollok xejn fil-ħajja." "Jekk tinstema 'tajjeb wisq biex ikun veru, allura x'aktarx li mhux veru." Dawn il-fatti magħrufa tal-ħajja huma ripetutament instillati f'kull wieħed minna permezz ta' esperjenzi personali. Imma l-messaġġ Nisrani huwa kontrih. L-evanġelju huwa tassew iktar minn sabiħ. Toffri rigal.

Il-mibgħut teologu Trinitarju Thomas Torrence poġġieha b’dan il-mod: "Kien proprju minħabba dan li Ġesù Kristu miet ...

Aqra iktar dwar dan ➜

Alla m'għandu xejn kontra tiegħek

045 alla m’għandu xejn kontrik Psikologu jismu Lawrence Kolberg żviluppa test estensiv biex ikejjel il-maturità fil-qasam tar-raġunament morali. Huwa kkonkluda li mġiba tajba biex tevita l-kastig hija l-inqas forma ta ’motivazzjoni biex tagħmel dak li hu sewwa. Qegħdin sempliċement ibiddlu l-imġieba tagħna biex nevitaw il-kastig?

Dan kif jidher l-indiema Nisranija? Il-Kristjaneżmu huwa biss wieħed mill-ħafna mezzi biex isir żvilupp morali? Ħafna Kristjani għandhom it-tendenza li jemmnu li l-qdusija hija l-istess bħall-midinba. Għalkemm dan mhux kompletament ħażin, din il-perspettiva għandha nuqqas kbir. Il-Qdusija hija ...

Aqra iktar dwar dan ➜