JILQGĦU!

Aħna parti mill-ġisem ta ’Kristu u għandna missjoni li nxandru l-evanġelju, l-aħbar it-tajba ta’ Ġesù Kristu. X'inhi l-aħbar it-tajba? Alla rrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu permezz ta ’Ġesù Kristu u joffri lin-nies kollha maħfra tad-dnubiet u l-ħajja eterna. Il-mewt u l-qawmien ta ’Ġesù jimmotivana biex ngħixu għalih, nafdaw ħajjitna f’idejh u nimxu warajh. Aħna kuntenti li ngħinuk tgħix bħala dixxipli ta 'Ġesù, titgħallem minn Ġesù, timxi fuq l-eżempju tiegħu u tikber fil-grazzja u l-għarfien ta' Kristu. Bl-artikli rridu ngħaddu fehim, orjentazzjoni u għajnuna f’dinja ta ’kwiet iffurmata minn valuri foloz. Hija l-ewwel darba li int familjari mal-Knisja Dinjija ta 'Alla (Svizzera) kuntatt? Aħna nħarsu 'l quddiem biex insiru nafu!

MAGAZINE

Ordna l-abbonament b'xejn għal tagħna
rivista «FOCUS JESUS»

 info@wkg-ch.org

 
qima

Is-servizz li jmiss
issir nhar is-Sibt 6 ta 'Marzu, 2021, fis-14.00 p.m., fil-Üdiker-Huus f'Uitikon 8142.

 
KUNTATT

Iktbilna jekk għandek mistoqsijiet! Aħna għad-dispożizzjoni tiegħek!

info@wkg-ch.org

IL-GRATA TA 'ALLA   IL-FUTUR   HOPE GĦAL KOLLHA

Relazzjonijiet imkissrin

Waħda mill-akbar problemi fis-soċjetà tal-Punent hija relazzjonijiet imkissrin - ħbiberiji li saru qarsa, wegħdiet li ma nżammux, u tamiet diżappuntati. Ħafna ddivorzjaw jew raw divorzju meta kienu żgħar. Aħna esperjenzaw uġigħ u taqlib f'dinja instabbli. Kellna nitgħallmu li l-awtoritajiet u l-uffiċċji mhumiex dejjem affidabbli u li n-nies bażikament jieħdu ħsieb tagħhom infushom biss Ħafna minna jħossuhom mitlufin f’dinja daqshekk stramba. Ma nafux minn fejn ġejna, fejn qegħdin issa, fejn sejrin, kif naslu hemm, jew fejn verament nappartjenu. Nippruvaw kemm nistgħu ...

L-istorja ta ’Mefi-Boschets

Storja waħda fit-Testment il-Qadim partikolarment taffaxxinani. L-attur ewlieni jissejjaħ Mefi-Boscheth. Il-poplu ta ’Iżrael, l-Iżraelin, huma fi gwerra kontra l-arġenemiku tagħhom, il-Filistini. F’din is-sitwazzjoni partikolari ġew megħluba. Ir-Re Sawl tagħhom u ibnu Jonathan mietu. L-aħbar tasal fil-kapitali, Ġerusalemm. Il-paniku u l-kaos jinqalgħu fil-palazz minħabba li huwa magħruf li jekk jinqatel ir-re, il-membri tal-familja tiegħu jistgħu jiġu eżegwiti wkoll biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda rewwixta futura. Ġara li fil-mument tal-kaos ġenerali, l-infermiera tat-tifel ta ’ħames snin Mefi-Boscheth ħaditu magħha u ħalliet il -...

L-aqwa rigali kollha

Es war die aufwendigste Hochzeit des Jahres und der millionenschwere Vater der Braut liess nichts aus, damit die Hochzeit seiner erstgeborenen Tochter ein unvergessliches Ereignis würde. Die wichtigsten Leute der Stadt waren auf der Gästeliste und die Geschenkliste wurde mitsamt den Einladungen an alle Gäste versandt. Am grossen Tag kamen die Gäste zu Hunderten und lieferten ihre Geschenke ab. Der Bräutigam war allerdings weder reich noch aus einer wohlhabenden Familie. Unabhängig davon, dass der Vater sehr reich war, brachten die Gäste sehr exklusive Geschenke, die vor allem dazu dienten, dem Vater der Braut zu imponieren. Als das Paar in seine kleine Wohnung zog, fingen sie an, die…
MAGAZINE "SUĊĊESSJONI"   MAGAZINE «FOCUS JESUS»
  WKG CURRICULUM

Il-glorja tal-maħfra t’Alla

Filwaqt li l-maħfra mill-isbaħ ta ’Alla hija waħda mis-suġġetti favoriti tiegħi, irrid nistqarr li huwa diffiċli li anke nibda nifhem kemm hi vera. Alla ddisinjahom mill-bidu bħala d-don ġeneruż Tiegħu, att ta ’maħfra u rikonċiljazzjoni mixtri bil-qalb permezz ta’ Ibnu, li wassal għall-mewt tiegħu fuq is-salib. B'riżultat ta 'dan, aħna mhux biss inħelsu, aħna rrestawrati - "miġjuba f'armonija" ma' Alla tagħna Trijun imħabba. Fil-ktieb tiegħu "Atonement: The Person and Work of Christ" TF Torrance iddeskriviha kif ġej: "Irridu nżommu idejna fuq ħalqna għax aħna ...

Ġes jgħix!

Kieku tista 'tagħżel silta waħda biss li tiġbor fil-qosor il-ħajja Nisranija kollha tiegħek, liema tkun? Forsi dan il-vers l-iktar ikkwotat: "Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex dawk kollha li jemmnu fih ma jintilfux, imma jkollhom il-ħajja eterna?" (Ġw 3:16). Għażla tajba! Għalija l-vers li ġej huwa l-iktar ħaġa importanti li l-Bibbja kollha tagħti biex tifhem: "Dakinhar tkun taf li jien f'Missieri u int fija u jien fik" (Ġw 14,20). Fil-lejl ta ’qabel il-mewt tiegħu, Ġesù mhux biss qal lid-dixxipli tiegħu li l-Ispirtu s-Santu se jingħatawlhom“ dakinhar ”, imma tkellem ...

Lazzru u l-bniedem għani - storja ta 'inkredenza

Qatt smajt li dawk li jmutu bħala dawk li ma jemmnux ma jistgħux jintlaħqu iktar minn Alla? Hija duttrina krudili u distruttiva li tista ’tiġi ppruvata b’vers wieħed fil-parabbola tar-raġel għani u tal-fqir Lazzru. Imma bħall-passaġġi bibliċi kollha, din il-parabbola tinsab f’ċertu kuntest u tista ’tinftiehem biss b’mod korrett f’dan il-kuntest. Dejjem huwa ħażin li tibbaża duttrina fuq vers wieħed - u iktar u iktar meta tkun fi storja li l-messaġġ ewlieni tagħha huwa kompletament differenti. Ġesù qal il-parabbola tar-raġel għani u tal-fqir Lazzru għal żewġ raġunijiet: waħda, biex tevita r-rifjut ...
ARTIKOLU «GRACE COMMUNION»   "IL-BIBBJA"   «KELMA TAL-ĦAJJA»